Serdecznie zapraszamy  Państwa do wzięcia udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji “Zrozumieć wielojęzyczność”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim dniach od 9 do 10 czerwca 2018 r. Tematyka konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące kompetencji lingwistycznej i socjolingwistycznej oraz praktyk rozmówców wielojęzycznych, którzy przekraczają istniejące granice społeczne i lingwistyczne, dostosowując się do nowych i zmieniających się przestrzeni lingwistycznych.

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących wielojęzyczności, bez względu na to czy są one bezpośrednio, czy też nie bezpośrednio, powiązane z nadrzędnym tematem konferencji odwołującym się, ale nie ograniczonym, do obszaru zainteresowań lingwistyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki, neurolingwistyki, lingwistyki klinicznej, edukacji, społeczeństw wielojęzycznych.

Tematyka wystapień może obejmować:

  • akwizycję języka (lub wielu języków) oraz uczenie się (L2, L3, L4, Lx);
  • psycho- i neurolingwistykę dwu-/wielojęzyczności;
  • trans- oraz wielojęzyczne użycie języka w różnych kontekstach;
  • dwukulturowość I wielokulturowość;
  • politykę językową (również edukacyjną);
  • wielojęzyczność a umiejętność czytania i pisania (pluriliteracy);
  • wczesną dwujęzyczność;
  • kształcenie dwujęzyczne;
  • kwestie interkulturowe oraz dotyczące globalizacji w kontekście wielojęzyczności;
  • przekład oraz mediację.

Wykłady plenarne wygłoszą:

Prof. Franciszek Grucza, UniwersytetWarszawski, Polska

Prof. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. Enlli Thomas, Bangor University, Wielka Brytania

Prof. Phillip M. Carter, Florida State University, USA

Prof. Neva Čebron, Uniwersytet Primorska, Słowenia

Prof. Julia Festman, Pedagogical University Tyrol, Austria