KALENDARZ

•  Zgłoszenia wystąpień do 30.04.2018
•  Zawiadomienia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu nadesłanych propozycji do 15.05.2018
•  Rejestracja uczestników od 15.05.2018